معرفی گربه سیاه هر یک از کارت های کلش رویال!

معرفی گربه سیاه هر یک از کارت های کلش رویال!

معرفی گربه سیاه هر یک از کارت های کلش رویال! در این تایپیک جدولی را برایتان تدارک دیده ایم که در آن به این مطلب می پردازیم که برای مقابله[…]

Basics-of-Battle1
Bomb-Tower

بمب تاور/Bomb Tower

بمب تاور/Bomb Tower     این کارت از Arena 2 قابل آزاد سازیست. بمب تاور در واقع ساختمان دفاعیست که بمب های انفجاری از بالای آن بر روی نیروهای دشمن[…]

Inferno-Tower

برج اینفرنو/Inferno Tower

معرفی و بررسی کارت های کلش رویال/اینفرنو/Inferno Tower     این کارت از Arena 4 یا همان P.E.K.K.A.’s Playhouse قابل آزادسازی می باشد. بر خلاف اینفرنویی که در کلش اف کلنز[…]

clashroyale