بررسی کامل آپدیت بزرگ کلش رویال

بررسی کامل آپدیت بزرگ کلش رویال

بررسی کامل آپدیت بزرگ  کلش رویال چندی پیش در مورد شایعه ی آپدیت بزرگ کلش رویال که در سایت ها منتشر شده است صحبت نمودیم و در آن به ذکر[…]

آپدیت ماه مارس کلش رویال

نبرد در آرنای جدید کلش رویال Builder’s Workshop

ویدئوی نبرد در آرنای جدید کلش رویال Builder’s Workshop تصویر آرنای Builder’s Workshop که در آپدیت بزرگ کلش رویال که در ماه مارس می باشد به بازی اضافه خواهد شد.[…]

آپدیت بزرگ کلش رویال

آپدیت بزرگ کلش رویال از شایعه تا واقعیت

آپدیت بزرگ کلش رویال از شایعه تا واقعیت یکی دو روز از آخرین آپدیت کلش رویال نگذشته که شایعه ی آپدیت جدیدی به گوش می رسد و در هر انجمن[…]