کارت های کلش رویال

معرفی و بررسی جزئیات آماری کارت اسپل راکت

معرفی و بررسی جزئیات آماری کارت اسپل راکت     این کارت از آرنای Barbarian Bowl(آرنای ۳) قابل دستیابیست. اسپل راکت قدرتمندترین اسپلی می باشد که از برج پادشاهی پرتاب می[…]

کارت های کلش رویال

معرفی کارت مینیون کلش رویال/Minions

معرفی کارت مینیون کلش رویال/Minions     این کارت از آرنای Bone Pit یا همان آرنای دوم قابل آزادسازی می باشد. دارای ظاهری عجیب با شاخ های بلند، دست های بزرگ[…]