معرفی کارت اسپارکی کلش رویال

معرفی کارت اسپارکی کلش رویال

معرفی کارت اسپارکی کلش رویال       کارت اسپارکی از آرنای ۶ قابل دستیابی هست. نیروی اسپارکی ظاهری دژکوب مانند دارد که یک سیم پیچی به شکل تسلا به[…]