آموزش ترفندهای کلش رویال

راهکارهای کوچ آسان از آرنای۶ به آرنای۷(قسمت دوم Air Deck)

راهکارهای کوچ آسان از آرنای۶ به آرنای۷(قسمت دوم Air Deck) خب همانطور که وعده ی این آموزش را در تایپیک قبلی داده بودیم امروز قصد داریم در مورد دومین دِک[…]