متعادل سازی جدید کارت های کلش رویال

متعادل سازی جدید کارت های کلش رویال(پنجشنبه ۲۷ آذر)

متعادل سازی جدید کارت های کلش رویال(پنجشنبه ۲۷ آذر)   در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶ شاهد متعادل سازی جدید کارت های کلش رویال خواهیم بود. جزئیات تغییر در کارت های[…]

متعادل سازی کارت های کلش رویال

جزئیات متعادل سازی کارت های کلش رویال ۱۴ تیر ۱۳۹۵

جزئیات متعادل سازی کارت های کلش رویال ۱۴ تیر ۱۳۹۵   پس از آخرین متعادل سازی کارت های کلش رویال که در ۲۱ ژوئن(یک تیرماه) انجام گرفت باردیگر سوپرسل قصد[…]