کارت بمبر کلش رویال

بررسی کارت بمبر کلش رویال

بررسی کارت بمبر کلش رویال       این کارت از Training Camp قابل دسترسی است. کارت بمبر ظاهری شبیه به اسکلت داشته و تفاوت آن در این است که[…]