معرفی کارت بالون کلش رویال

معرفی کارت بالون کلش رویال + استراتژِی بالون

معرفی کارت بالون کلش رویال + استراتژِی بالون       کارت بالون از آرنای ۲(Bone Pit) قابل دستیابی است. از نوع کارت های تک هدف هست یعنی در لحظه[…]