آیس ویزارد

معرفی کارت ویزارد یخی

معرفی کارت ویزارد یخی     این کارت از آرنای Spell Valley قابل دستیابی می باشد.     آیس ویزارد یا ویزارد یخی اتکی به شکل همانند ویزارد معمولی انجام[…]

کارت های کلش رویال

معرفی کارت شاهزاده تاریکی(کارت جدید)/Dark Prince

  معرفی کارت شاهزاده تاریکی(کارت جدید)/Dark Prince     این کارت از جمله کارت های جدید اضافه شده به بازی می باشد که در آپدیت اخیر شاهد رونمایی از آن[…]

Inferno-Tower

برج اینفرنو/Inferno Tower

معرفی و بررسی کارت های کلش رویال/اینفرنو/Inferno Tower     این کارت از Arena 4 یا همان P.E.K.K.A.’s Playhouse قابل آزادسازی می باشد. بر خلاف اینفرنویی که در کلش اف کلنز[…]

Knight
Goblin-Hut

کلبه گوبلین/Goblin Hut

کلبه گوبلین/Goblin Hut     این کارت از زمین بازی شماره یک (Arena1) قابل آزادسازی می باشد. کلبه ی گوبلینی ساختمانی هست که گوبلین ها در آن به وجود می[…]