faster-gold
ترفند استفاده از اسپل های کلش رویال
clashroyale
Battle Deck
Achievements

جزئیات بخش Achievements کلش رویال-دستیابی جم رایگان

جزئیات بخش Achievements کلش رویال-دستیابی جم رایگان اگر از گیمرهای کلش اف کلنز سوپرسل باشید حتماً بخشی به نام Achievements را دیده اید و تصویر زیر را به خوبی می شناسید[…]

Basics-of-Battle1
clashroyale-tips
Tombstone

سنگ قبر/Tombstone

سنگ قبر/Tombstone     ∴ این کارت از Bone PIt یا همان Arena2 قابل آزادسازی می باشد. ∴ در این سنگ قبرها اسکلتی همچون اسکلتی که در ارتش اسکلت ها بودند[…]

Knight
Arrows
arena
clashroyale98