ترفند حمله در کلش رویال

چه زمانی به برج پادشاهی حمله ور شویم!

چه زمانی به برج پادشاهی حمله ور شویم! میزان سلامت برج پادشاهی(King’s Tower) بیشتر از برج های آرنا می باشد. در واقع میزان سلامت برج پادشاهی ۶۰% بیشتر از سلامت[…]

clashroyale