تمام تغییرات آپدیت 14تیر کلش رویال

تمام تغییرات آپدیت ۱۴تیر کلش رویال

تمام تغییرات آپدیت ۱۴تیر کلش رویال تورنمنت:   ایجاد تورنمنت: شروع تورنمت هزینه ای مالی برای شما نخواهد داشت و تنها هزینه ی آن مقداری جم می باشد. البته مقدار[…]