جزئیات متعادل سازی 29 مهر کارت های کلش رویال
جزئیات متعادل سازی جدید 24سپتامبر کلش رویال

جزئیات متعادل سازی جدید ۲۴سپتامبر کلش رویال

جزئیات متعادل سازی جدید ۲۴سپتامبر کلش رویال بعد از مدت ها عدم تغییر در بازی و کارتها امروز سوپرسل از متعادل سازی جدید کارت های بازی جهت ایجاد بالانس در[…]

متعادل سازی کارت های کلش رویال

جزئیات متعادل سازی کارت های کلش رویال ۱۴ تیر ۱۳۹۵

جزئیات متعادل سازی کارت های کلش رویال ۱۴ تیر ۱۳۹۵   پس از آخرین متعادل سازی کارت های کلش رویال که در ۲۱ ژوئن(یک تیرماه) انجام گرفت باردیگر سوپرسل قصد[…]

جزئیات متعادل سازی جدید کارت های کلش رویال در 14 اردیبهشت
balancio

جزئیات متعادل سازی کارت ها در آپدیت ۹ فوریه

جزئیات متعادل سازی کارت ها در آپدیت ۹ فوریه جزئیات آپدیت جدید کلش رویال جزئیات آپدیت ۹ فوریه  در آخرین آپدیت منتشر شده از کلش رویال که در نهم فوریه[…]