کارت ها و صندوق های کلش رویال
صندوق های کلش رویال

نحوه ی توزیع کارت ها در صندوق های کلش رویال

نحوه ی توزیع کارت ها در صندوق های کلش رویال مبانی ابتدایی در رابطه با صندوق ها: صندوق های رایگان(Free Chests) و صندوق پادشاهی(Crown Chests) بر اساس آرنایی که در[…]

clash-royale2123

معرفی و بررسی کامل صندوق های کلش رویال

معرفی و بررسی کامل صندوق های کلش رویال قطعاً صندوق ها از جمله پرطرفدارترین آیتم ها در بازی کلش رویال هستند، چرا که به وسیله آن می توان کارت های[…]