ترفندهای احتمالی دریافت لجندری کارت کلش رویال

ترفندهای گرفتن کارت لجندری کلش رویال

ترفندهای احتمالی گرفتن کارت لجندری کلش رویال در این مطلب قصد داریم به انتشار ترفندهایی بپردازیم که کم و بیش از افراد مختلفی شنیده می شود و بسیاری معتقدند این[…]

معرفی لجندری کارت جدید لاواهاند

معرفی لجندری کارت جدید لاواهاند

معرفی لجندری کارت جدید لاواهاند     کارت جدید لاواهاند از آرنای۴ قابل دستیابی است. لاواهاند پس از نابودی به ۶ لاوا پاپس کوچکتر تبدیل می شود که صدمه ی[…]