update_11_1_fb

پیشنمایش های آپدیت هالووین کلش رویال!

پیشنمایش های آپدیت هالووین کلش رویال! همانطور که چندی پیش خبری از جزئیات متعادل سازی جدید کارت های کلش رویال با عنوان متعادل سازی هالووینی در کانال کلش رویال۹۸ منتشر[…]

جزئیات متعادل سازی 29 مهر کارت های کلش رویال
متعادل سازی جدید کارت های کلش رویال

جزئیات متعادل سازی جدید کارت ها در ۲۹ اردیبهشت ۹۵

  جزئیات متعادل سازی جدید کارت ها در ۲۹ اردیبهشت ۹۵ خبر تغییرات جدید و اولین متعادل سازی جدید پس از آپدیت اخیر بازی در وبسایت رسمی بازی منتشر گشته[…]

متعادل سازی جدید کارت های کلش رویال

جزئیات متعادل سازی جدید کارتهای کلش رویال در چهارم فروردین ۹۵

جزئیات متعادل سازی جدید کارتهای کلش رویال در چهارم فروردین ۹۵ امروز  ۲۳ مارس ۲۰۱۶ سایت رسمی بازی کلش رویال خبر از متعادل سازی جدید در کارت های کلش رویال خبر[…]