جزئیات متعادل سازی 29 مهر کارت های کلش رویال
جزئیات متعادل سازی جدید 24سپتامبر کلش رویال

جزئیات متعادل سازی جدید ۲۴سپتامبر کلش رویال

جزئیات متعادل سازی جدید ۲۴سپتامبر کلش رویال بعد از مدت ها عدم تغییر در بازی و کارتها امروز سوپرسل از متعادل سازی جدید کارت های بازی جهت ایجاد بالانس در[…]

آپدیت کلش رویال

جزئیات متعادل سازی کارت ها در آپدیت ۲۹ فوریه

جزئیات متعادل سازی کارت ها در آپدیت ۲۹ فوریه اخیراً سایت رسمی بازی کلش رویال از آپدیت جدید خبر داده و جزئیات متعادل سازی کارت های بازی را در این[…]

balancio

جزئیات متعادل سازی کارت ها در آپدیت ۹ فوریه

جزئیات متعادل سازی کارت ها در آپدیت ۹ فوریه جزئیات آپدیت جدید کلش رویال جزئیات آپدیت ۹ فوریه  در آخرین آپدیت منتشر شده از کلش رویال که در نهم فوریه[…]