متعادل سازی جدید کارت های کلش رویال

متعادل سازی جدید کارت های کلش رویال(پنجشنبه ۲۷ آذر)

متعادل سازی جدید کارت های کلش رویال(پنجشنبه ۲۷ آذر)   در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶ شاهد متعادل سازی جدید کارت های کلش رویال خواهیم بود. جزئیات تغییر در کارت های[…]

متعادل سازی جدید کارت های کلش رویال

جزئیات متعادل سازی جدید کارتهای کلش رویال در چهارم فروردین ۹۵

جزئیات متعادل سازی جدید کارتهای کلش رویال در چهارم فروردین ۹۵ امروز  ۲۳ مارس ۲۰۱۶ سایت رسمی بازی کلش رویال خبر از متعادل سازی جدید در کارت های کلش رویال خبر[…]