کارت جاینت اسکلت کلش رویال

بررسی کارت جاینت اسکلت کلش رویال

بررسی کارت جاینت اسکلت کلش رویال       این کارت از آرنای ۲(Bone Pit) قابل دستیابی می باشد. جاینت اسکلت به شکل یک اسکلت غول پیکر که بمب بزرگی[…]