معرفی کارت مورتار کلش رویال

معرفی کارت مورتار کلش رویال

    این کارت از آرنای ۶(Royale Arena) قابل دستیابی می باشد.       مورتار پس از استقرار در جای مناسب می تواند به راحتی نیروهایی که به صورت[…]