کارت ایکس بو کلش رویال

معرفی کارت ایکس بو کلش رویال+ استراتژِی به کارگیری آن

معرفی کارت ایکس بو کلش رویال+ استراتژِی به کارگیری آن     این کارت از Barbarian Bowl یا همان آرنای ۳ قابل دستیابی است. شعاع حمله ی آن زیاد بوده[…]