clashroyale

بررسی جزئیات کامل آپدیت اکتبر کلش رویال

پس از ماه ها سرانجام کلش رویال آپدیت گردید تا بار دیگری با کوله بار پُری از تغییرات از راه برسد و پلیرهای خسته را جانی دوباره بخشد. در این[…]