معرفی لجندری کارت جدید لاواهاند

معرفی لجندری کارت جدید لاواهاند

معرفی لجندری کارت جدید لاواهاند     کارت جدید لاواهاند از آرنای۴ قابل دستیابی است. لاواهاند پس از نابودی به ۶ لاوا پاپس کوچکتر تبدیل می شود که صدمه ی[…]

کارت های جدید کلش رویال

شایعه اضافه شدن سه کارت جدید به کلش رویال+دریافت طلا به عنوان پاداش نبرد

شایعه اضافه شدن سه کارت جدید به کلش رویال+دریافت طلا به عنوان پاداش نبرد اخیراً شایعه ای مبنی بر کارت های جدیدی که در آپدیت های آینده به بازی کلش[…]