اسپل سم کلش رویال

معرفی کارت اسپل سَم کلش رویال

معرفی کارت اسپل سَم کلش رویال     این کارت از آرنای Spell Valley(آرنای ۵) قابل دستیابی می باشد. هنگامی که از این اسپل استفاده شود به اندازه ی منطقه[…]